Grasp

Good Agricultural Practice gaat niet alleen over producten; het gaat ook over mensen.

Daarom hebben onze leden GRASP ontwikkeld, een GLOBALG.AP + add-onproduct. 
GRASP staat voor GLOBALG.AP Risicobeoordeling van sociale praktijken en is een vrijwillige kant-en-klare module die is ontwikkeld om sociale praktijken op het bedrijf te beoordelen en specifieke aspecten van de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers aanpakt.

Ontworpen als aanvulling op GLOBALG.AP-certificering voor sociale aspecten, kunnen GRASP-maatregelen worden beoordeeld samen met de GLOBALG.AP-audit. Een voor GRASP goedgekeurde GLOBALG.AP-certificatie-instelling (CB) voert de GRASP-beoordeling van uw productiefaciliteiten uit. De beoordelingsresultaten worden vervolgens geüpload naar de GLOBALG.AP-database met uw nalevingsniveau en zijn vervolgens zichtbaar voor toeleveringsketenpartners en kopers aan wie toegang is verleend.
De GRASP-beoordeling is één jaar geldig en beoordelingen worden jaarlijks uitgevoerd.

GRASP helpt producenten bij het opzetten van een goed sociaal managementsysteem op hun bedrijven. Het biedt kopers extra zekerheid. En het helpt een van de belangrijkste hulpbronnen van de boerderij te beschermen: de mensen.

Hier vindt u ons

Heeft u een vraag? Wij horen het graag!